Wespennest verwijderen winter

Een wespennest verwijderen in de winter is in principe een goed moment om dit te doen. De wespen leven hoogstwaarschijnlijk niet meer in het nest. Wel moet je altijd voorzichtig zijn. Hieronder volgen een aantal aandachtspunten en maak hierna de keuze of je het wespennest verwijderen wilt in de winter en of je dit zelf wilt doen of dat je er een professionele ongediertebestrijder voor inschakelt.

Buiten het wespenseizoen, dus in de winter

Als je een wespennest verwijderen wilt, dan is inderdaad de winter het goede seizoen hiervoor als je kijkt naar het wespenseizoen. In het voorjaar begint de koningin aan de bouw van het wespennest. Op een gegeven moment komen uit de door haar gelegde eitjes de uiteindelijke werksters die de bouw van het wespennest voltooien. De koningin gaat verder met het stichten van haar kolonie. In het najaar sterft de hele kolonie, de koningin zoekt een plek om te overwinteren en het wespennest blijft leeg achter.

Wespennest verwijderen niet noodzakelijk

Niet iedereen kiest ervoor om een nest te verwijderen. Een wespennest wordt namelijk maar een seizoen gebruikt. Je hoeft dus niet bang te zijn dat het nest opnieuw bewoond wordt door wespen. Daarnaast zitten wespennesten veelal op lastig bereikbare plekken. Stel jezelf de vraag of je bijvoorbeeld de spouwmuur of het plafond beschadigt als je wespennest verwijderen wilt. En als het nest op grote hoogte zit, dan luidt het advies ook om het nest te laten zitten. Verwijder alleen nesten in de winter die op plekken zitten waar je er last van hebt en die goed bereikbaar zijn. Vermijd gevaarlijke situaties.

Wespennest verwijderen door professional

Als je het zelf het wespennest verwijderen in de winter wilt, draag dan te allen tijde beschermende kleding. Ook al denk je zeker te weten dat er geen wespen meer in het nest zitten. Heb je wel goed gekeken en goed geluisterd of er echt geen wespen meer zijn? Stel je eigen veiligheid voorop, wees alert en gebruik je verstand. Om risico’s te voorkomen, haal je de hulp erbij van een professionele ongediertebestrijder. Een professional verwijdert snel en op veilige wijze jouw wespennest.